شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

افزایش بحران گرسنگی در جهاند

آمار نشان می‌دهد شمار کسانی که در جهان از عدم‌دسترسی به تغذیه مناسب رنج می‌برند به دو میلیارد نفر رسیده است.

تبلیغات