شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

ثبت بیش از ۴۰ هزار رکورد درباره مواجهه جامعه و حاکمیت با کروناد

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از انجام پروژه ای برای"ثبت حافظه‌ سیاستگذاری مواجهه با مخاطرات" در این موسسه خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴۰ هزار رکورد داده‌های مربوط به مواجهه‌ جامعه و حاکمیت در این پروژه ثبت و مستند شده است.

تبلیغات