دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

خرده‌فروشان تنباکو، عامل ترغیب کودکان به سیگاری شدند

کارشناسان اسکاتلندی می‌گویند: کودکانی که در مناطق فقیرنشین زندگی‌ می‌کنند به نسبت کودکانی که در مناطق مرفه‌تر زندگی می‌کنند، بیشتر در معرض استعمال سیگار قرار می‌گیرند.

تبلیغات