دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

رشد ٢٠٧ درصدی بیمه زنان خانه دار در خراسان شمالید

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به استقبال بالای بیمه زنان خانه دار گفت: بیمه زنان خانه دار در استان ٢٠٧ درصد رشد داشته است.

یک زن معاون سیاسی فرماندار شدد

محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی در حکمی اعظم الهامی جوشقان را به سمت معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اسفراین منصوب کرد.

بانوان خراسان شمالی به سمت مهارت آموزی سوق پیدا کنندد

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر این نکته که جامعه زنان صرف داشتن سواد و تجربه نمی توانند معیشت خود را تامین کنند، از مجمع مشورتی بانوان استان خواست تا جامعه زنان را به سمت مهارت آموزی سوق دهند.

تبلیغات