یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

سهیلا صادق زاده نخستین بانوی مدیریت شهرید

شعار سال: صادق‌زاده درباره واکنش شهروندان نسبت به مدیریت یک زن در یکی از مناطق شهری، حمل‌ونقل عمومی، موضوع شفافیت و… صحبت کرده است. خانم شهردار، واکنش شهروندان نسبت به مدیریت شما در منطقه ۱۰شهرداری تهران چگونه بود؟ ظاهرا که واکنش شهروندان خوب بوده و از حضور یک شهردار بانو استقبال کردند. استنباط من این […]

سهم زنان از جمعیت تهراند

چند درصد از جمعیت شهر تهران را زنان تشکیل می‌دهند و این جمعیت به لحاظ اجتماعی در چه موقعیت و جایگاهی قرار دارند؟ پاسخ به این سوال از آن جهت اهمیت دارد که طی یک‌سال اخیر، یکی از محورهای اصلی شعار مدیران جدیدی شهری توجه به مسائل مربوط به حوزه زنان بوده است. بررسی‌ها مشخص […]

تبلیغات