دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

عمده انتقال ایدز از طرق غیرجنسی است/ اصرار بر آموزش های جنسی فراگیر با هدف قبح زدایی از روابط نامشروع انجام می‌شودد

شعار سال: مهری طالبی، کارشناس زن و خانواده و مسئول میز زنان معاونت فرهنگی سپاه و دارای مدرک مطالعات زن خانواده به تحلیل علل ارائه انتشار آمار غلط در حوزه ایدز پرداخت.‌ حرف‌هایی که امروز در مورد به رسمیت شناختن کارگر جنسی در جامعه زده می‌شود اساسا به دنبال چه هدفی است؟ آیا پذیرفتن این […]

تبلیغات