دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

تنزل عصبانیت در کودکان با پنج تکنیک موثر و کاربردید

اگر کودک شما نداند که چگونه احساسات خود را مدیریت کند (مدیریت احساسات)، با بروز ناکامی و احساس خشم، به‌سرعت شاهد لجبازی، بی‌احترامی، پرخاشگری و قشقرق در او خواهید بود. عصبانیت در کودکان که می‌تواند به شکل دعوا و آزار سایرین دیده شود، نباید مورد غفلت قرار گیرد. شعار سال: اگر کودک شما نداند که چگونه […]

تبلیغات