شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

عکس/ هزینه‌های یک خانواده در طول سال چقدر است؟د

ایرانیان بطور متوسط ماهانه ۳ و نیم میلیون تومان هزینه می کنند. شعار سال: متوسط هزینه سالانه یک خانوار بدون حساب کردن مالیات و حق بازنشستگی حدود ۴۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان است. این موضوع بدین معناست که ایرانیان بطور متوسط ماهانه ۳ و نیم میلیون تومان هزینه می کنند. سایت شعار سال، با اندکی […]

هزینه‌های یک خانواده در طول سال چقدر است؟د

ایرانیان بطور متوسط ماهانه ۳ و نیم میلیون تومان هزینه می کنند. شعار سال: متوسط هزینه سالانه یک خانوار بدون حساب کردن مالیات و حق بازنشستگی حدود ۴۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان است. این موضوع بدین معناست که ایرانیان بطور متوسط ماهانه ۳ و نیم میلیون تومان هزینه می کنند. سایت شعار سال، با اندکی […]

تبلیغات