یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

بهترین راه کارهای مقابله با افسردگی براساس جدیدترین تحقیقات جهانید

‏ هشت مورد و موضوع جالب، در سال ۲۰۱۷، از جمله عوامل موثر بر خوشحالی و خوشبختی و جلوگیری از ‏بروز استرس و افسردگی شناخته شده اند.‏ شعارسال: به نقل از لایو ساینس (livescience)، هیچ فرمول خاصی برای شادی و خوشحالی وجود ندارد، اما دانشمندان همچنان به بررسی جنبه های تأثیرگذار برروی سلامت زندگی ما، […]

تبلیغات