دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

شناخت ابعاد مختلف بلوغ دخترانهد

نوجواني مهم ترين و پيچيده ترين قسمت زندگي هر انساني است . هنوز کسي نتوانسته اين دوران را بدون تغيير و دگرگوني در گفتار و رفتار و مهم تر از همه تحول در افکار پشت سر بگذارد. شعار سال: نوجواني مهم ترين و پيچيده ترين قسمت زندگي هر انساني است . هنوز کسي نتوانسته اين دوران […]

تبلیغات