یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

شجاع، زیبا و باهوشد

هری.اچ.گودمن عکاس آمریکایی است که برحسب یک تصادف عکاس شد و اتفاقاً به ایران نیز سفر کرد. شعارسال: به نقل از سی‌ان‌ان، هری در سال ۱۹۸۱ با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس قراردادی امضا کرد تا در اولین سفر خود به خاورمیانه وارد ایران انقلابی شود. پروژه اول او عکاسی از زنان ایران بود. او به جز […]

روایت عکاس آمریکایی از زنان ایرانید

هری.اچ.گودمن عکاس آمریکایی است که برحسب یک تصادف عکاس شد و اتفاقاً به ایران نیز سفر کرد. شعارسال: به نقل از سی‌ان‌ان، هری در سال ۱۹۸۱ با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس قراردادی امضا کرد تا در اولین سفر خود به خاورمیانه وارد ایران انقلابی شود. پروژه اول او عکاسی از زنان ایران بود. او به جز […]

با یک بال نمی‌شود پرواز کرد!د

زمانی که در یک جامعه تمام تمرکز تنها بر روی یک جنس از فعالین اقتصادی باشد، نتیجه آن به‌جز عدم توسعه‌یافتگی و تنش و نابسامانی نخواهد بود. زنان یک کفه سنگین نیروی فعال اقتصادی هستند که اگر آن‌ها را چون گنجینه‌ای در صندوقچه مرصع گذاشته، در پستو قرار دهیم و درش را قفل بزنیم، قطعا […]

تبلیغات