یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: متأسفانه موضوعی که در بسیاری از خانواده‌ها دیده می‌شود، مسئله تک‌فرزندی است و بیش از ۳۵ درصد از خانواده‌های ایرانی تک فرزند هستند. " />
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

خطر تک‌فرزندی در کمین خانواده‌های ایرانی استد

یک آسیب‌شناس اجتماعی گفت: متأسفانه موضوعی که در بسیاری از خانواده‌ها دیده می‌شود، مسئله تک‌فرزندی است و بیش از ۳۵ درصد از خانواده‌های ایرانی تک فرزند هستند.

تبلیغات