یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

شاخصه‌های خانواده برترد

ظلم نکردن زن و شوهر به یکدیگر و حفظ احترام متقابل، احترام فرزندان به پدر و مادر، تبعیت زن از شوهر در چارچوبی که شرع مقدس معین کرده، همگی از نتایج مهم تقوا است که از ویژگی‌های یک خانواده نمونه به حساب می‌آید. شعار سال: خانواده از ارکان مهم تشکیل دهنده جامعه است و طبیعتا جامعه‌ای، […]

تبلیغات