یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

آمار تکان دهنده از نرخ زادو ولد در ایراند

شعارسال: سریع ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ مربوط به زنان ایرانی است و این نتیجه سالها بمباران تبلیغاتی برای فرزند کمتر است. سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت هم میهن، تاریخ انتشار:۲تیر۱۳۹۷، کدخبر: ۱۹۱۵۵۷۸۴: www.hammihan.com [ad_2] Source link

طرح گفت وگوی ملی خانواده برای بهبود وضعیت خانواده استد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: بدنبال طرح گفت وگوی ملی خانواده هستیم که مبنای آن در درون خانواده و در سطح جامعه برای بهبود وضعیت خانواده ایرانی است. شعارسال:معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: بدنبال طرح گفت وگوی ملی خانواده هستیم که مبنای آن در درون خانواده و در سطح جامعه برای […]

مادر ایرانی، تنها چیزیه که لنگه چینی ندارهد

تنها چیزی که چینی ها نتونستن از روش یکی بسازن، مادر ایرانی بوده شعار سال: تنها چیزی که چینی ها نتونستن از روش یکی بسازن مادر ایرانی بوده سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت هم میهن، تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۹۶، کد مطلب: -، www.hammihan.com [ad_2] Source link

تبلیغات