نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تزریق نشاط در کشور، برنامه‌ها وزارت ارشاد همچون جشن‌ها و کنسرت‌ها می‌بایست در شهرهای کوچک برگزار شود. " />
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

برنامه‌های شادی‌آفرین وزارت ارشاد باید در شهرهای کوچک برگزار شودد

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تزریق نشاط در کشور، برنامه‌ها وزارت ارشاد همچون جشن‌ها و کنسرت‌ها می‌بایست در شهرهای کوچک برگزار شود.

تبلیغات