دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

وظیفه حکومت دینی در قبال حجابد

گزارش هفتگی این شماره نشریه خط حزب الله با عنوان «وظیفه حکومت دینی در قبال حجاب» به ترفند دشمن برای زن مسلمان ایرانی می‌پردازد. شعارسال:گزارش هفتگی این شماره نشریه خط حزب الله با عنوان «وظیفه حکومت دینی در قبال حجاب» به ترفند دشمن برای زن مسلمان ایرانی می‌پردازد. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار […]

تبلیغات