دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

انتقاد از برخی مراکز مشاوره درحوزه طلاق‌های توافقید

رئیس شوراهای حل اختلاف با انتقاد از برخی مراکز مشاوره در حوزه طلاق‌های توافقی،گفت:تعدادی ازاین مراکز بیشتر جنبه صوری داشته و عملکرد مناسبی ندارند وباید درباره آنها چارچوب دقیق‌تری تنظیم شود.

تبلیغات