یک فعال حوزه خانواده گفت: یکی از دلایلی که باعث تقویت حاشیه‌نشینی در شهرها می‌شود کاهش جمعیت در کشور است. " />
شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

تقویت حاشیه‌نشینی از دلایل کاهش جمعیت استد

یک فعال حوزه خانواده گفت: یکی از دلایلی که باعث تقویت حاشیه‌نشینی در شهرها می‌شود کاهش جمعیت در کشور است.

معیشت مردم اصلاح شود فرزندآوری هم افزایش پیدا می‌کندد

یک جامعه شناس شهری گفت: در صورتی‌که معیشت مردم و اقتصاد کشور اصلاح شود علاقه والدین به فرزندآوری هم افزایش پیدا می‌کند.

تبلیغات