معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال گفت: با ایجاد سامانه ثبت تغییر نشانی محل سکونت در سازمان ثبت احوال، هموطنان ۲۰ روز مهلت دارند که تغییرات را اطلاع دهند.

" />
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

مهلت ۲۰ روزه برای ثبت تغییر نشانی سکونت/ ۱۵ میلیون فاقد کارت هوشمندد

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال گفت: با ایجاد سامانه ثبت تغییر نشانی محل سکونت در سازمان ثبت احوال، هموطنان ۲۰ روز مهلت دارند که تغییرات را اطلاع دهند.

تبلیغات