یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

صدور ۴۴ میلیون کارت ملی هوشمند/ ۱۵ میلیون نفر کارت ندارندد

رئیس سازمان ثبت احوال گفت:تاکنون حدود ۴۴ میلیون کارت صادر شده و همچنین کمتر از ۱۵ میلیون نفر واجد شرایط باقی مانده‌اند تا این پروژه تکمیل شود.

تبلیغات