شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

سهیلا صادق زاده نخستین بانوی مدیریت شهرید

شعار سال: صادق‌زاده درباره واکنش شهروندان نسبت به مدیریت یک زن در یکی از مناطق شهری، حمل‌ونقل عمومی، موضوع شفافیت و… صحبت کرده است. خانم شهردار، واکنش شهروندان نسبت به مدیریت شما در منطقه ۱۰شهرداری تهران چگونه بود؟ ظاهرا که واکنش شهروندان خوب بوده و از حضور یک شهردار بانو استقبال کردند. استنباط من این […]

تبلیغات