رئیس سازمان جوانان هلال احمر گفت: باتوجه به موفقیت گروه های دانش آموزی در نخستین رویداد ملی ایده پردازی و کار آفرینی، از این پس از این گروه ها حمایت ویژه خواهد شد.

" />
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

حمایت ویژه از ایده پردازان دانش آموز و استارت آپها/ ایجاد مرکزی برای ارتباط با کارآفرینان جواند

رئیس سازمان جوانان هلال احمر گفت: باتوجه به موفقیت گروه های دانش آموزی در نخستین رویداد ملی ایده پردازی و کار آفرینی، از این پس از این گروه ها حمایت ویژه خواهد شد.

تبلیغات