دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

تداوم حمایت شهرداری تهران از زنان سرپرست خانوارد

سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با اشاره به اینکه دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی با حضور بیش از ۴ هزار زن سرپرست خانوار از ۱۴ اسفندماه برگزار می‌شود، گفت: حمایت شهرداری تهران از زنان سرپرست خانوار ادامه دارد. شعارسال:سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با اشاره به اینکه دوازدهمین نمایشگاه زنان […]

تبلیغات