دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

تدوین راهنمای تخصصی مداخله در حوزه کودک‌آزارید

رئیس اورژانس اجتماعی کشور از تهیه راهنمای مداخله تخصصی در حوزه کودک آزاری از سوی اورژانس اجتماعی برای انجام مداخلات یکپارچه، همسان و فراگیر در سراسر کشور خبر داد. شعار سال: رضا جعفری با اشاره به اینکه تهیهراهنمای مداخله تخصصی برای مددکاران و روانشناسان اورژانس اجتماعی باعث می‌شود تااز اعمال برخورد سلیقه‌ای در این حوزه […]

تبلیغات