یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

قانون درباره حقوق دختران شاغل چه می گوید؟د

یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم که پیداست خانم مجرد و کارمند اداره ای دولتی است عنوان کرده در استان مازندران حق عائله مندی دختران کارمند دولتی مجرد پرداخت نمی شود در حالی در که در استان های دیگر پرداخت می شود. شعارسال: حق عائله مندی یکی از حقوق مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری […]

تبلیغات