دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

دانشگاهی که به جای پزشک شدن تروریست می‌شوید!د

بررسی زنان حاضر در گروه تروریستی داخل به ویژه گردان الخنساء به عنوان جریان فعال زنان داعشی از دیگر مواردی است که در این کتاب به دقت به بحث و بررسی گذاشته شده است. شعارسال: کتاب «زنان عاشق شهادت»! کتابی است که به بررسی پدیده عضویت زنان در گروه های تروریستی از القاعده گرفته تا […]

تبلیغات