یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها، یک حکم شرعی اجتماعی استد

شعارسال: بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها مدت‌هاست که محل گفتگوست. عوامل و اسباب گوناگونی دست به دست هم داده تا این کشمکش در اندک زمانی از سطح جامعه و مدیران اجرایی بخش‌های مرتبط به محافل فکری و علمی برسد. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تلاش کرده تا با سفارش پروژه‌ای به پژوهشگاه علوم و فرهنگ […]

تبلیغات