دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

نقش پدر در تربیت نسل منتظر/بهترین زمان کادرسازی برای ظهورد

پدر نقش مهمی در درک مدیریت جهانی حضرت مهدی(عج) دارد و می تواند با انجام مدیریت های خُرد دینی در خانواده، این راه را هموار کنند. با تربیت و رفتار پدر است که فرزندان، منتظر تربیت می شوند. شعارسال:پدر نقش مهمی در درک مدیریت جهانی حضرت مهدی(عج) دارد و می تواند با انجام مدیریت های […]

تبلیغات