دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: برگزاری نمایشگاه‌های عفاف و حجاب تبلیغ شعائر اسلامی است و فاصله جوانان با حجاب را کاهش می‌دهد. " />
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

نمایشگاه‌های حجاب و عفاف تبلیغ شعائر اسلامی استد

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: برگزاری نمایشگاه‌های عفاف و حجاب تبلیغ شعائر اسلامی است و فاصله جوانان با حجاب را کاهش می‌دهد.

تبلیغات