رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز گفت: خیرین در کنار آموزش‌وپرورش در پویش «همه برپا» برای استاندارسازی سیستم گرمایشی مدارس شرکت می‌کنند. " />
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

خیرین برای تأمین بخاری‌های مدارس در کنار آموزش‌وپرورش هستندد

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز گفت: خیرین در کنار آموزش‌وپرورش در پویش «همه برپا» برای استاندارسازی سیستم گرمایشی مدارس شرکت می‌کنند.

تبلیغات