دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

زنان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در زمان حادثهد

در حوادث طبیعی مانند زلزله، زنان و کودکان آسیب جسمی و روحی را بیشتر متحمل می‌شوند و وجود احساس مادری در زنان سبب می‌شود به خاطر فرزندانشان از خودشان بگذرند.

تبلیغات