مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت: جوانان ازدواج نمی‌کنند و یا با تأخیر تشکیل خانواده می‌دهند، زیرا مشکلات جامعه ذهن آنان را مشغول کرده است. " />
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

مشکلات جامعه مهمترین علت دیر ازدواج کردن جوانان استد

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت: جوانان ازدواج نمی‌کنند و یا با تأخیر تشکیل خانواده می‌دهند، زیرا مشکلات جامعه ذهن آنان را مشغول کرده است.

تبلیغات