معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهور قرار است الگوی «هیئت اندیشه ورزان جوان» استان همدان را بررسی و با ایجاد هم افزایی مدل آن را در کشور اجرایی کنیم.

" />
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

«هیئت اندیشه ورزان جوان» الگوی مناسبی برای حضور جوانان در استانها/تلاش برای اجرای طرح در استان هاد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهور قرار است الگوی «هیئت اندیشه ورزان جوان» استان همدان را بررسی و با ایجاد هم افزایی مدل آن را در کشور اجرایی کنیم.

تبلیغات