رییس فراکسیون جوانان مجلس گفت: طرح انتزاع حوزه جوانان از ورزش چند روز پیش از سوی وزارت ورزش و جوانان به مجلس اعلام وصول شد و امیدواریم با عنایت همکاران مجلس این مطالبه جوانان محقق شود.

" />
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

احیای سازمان جوانان با همکاری مجلس محقق شودد

رییس فراکسیون جوانان مجلس گفت: طرح انتزاع حوزه جوانان از ورزش چند روز پیش از سوی وزارت ورزش و جوانان به مجلس اعلام وصول شد و امیدواریم با عنایت همکاران مجلس این مطالبه جوانان محقق شود.

تبلیغات