یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

ابتکار: اتهامات کریمی‌قدوسی ارزش جواب‌گویی نداردد

ایسنا نوشت: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در واکنش به اظهارات اخیر "کریمی قدوسی" که علیه او مطرح کرده است، اظهار کرد: حیف است که در جمهوری اسلامی عمرمان را در پاسخگویی به اتهام زنی‌های توخالی و پوچی که یک سری افراد مطرح می‌کنند، تلف کنیم.

ابتکار: اتهامات کریمی قدوسی ارزش جوابگویی نداردد

ایسنا نوشت: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در واکنش به اظهارات اخیر "کریمی قدوسی" که علیه او مطرح کرده است، اظهار کرد: حیف است که در جمهوری اسلامی عمرمان را در پاسخگویی به اتهام زنی‌های توخالی و پوچی که یک سری افراد مطرح می‌کنند، تلف کنیم.

تبلیغات