شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

تهیه جهیزیه برای مددجویان عقدکرده سازمان بهزیستی با «حلقه وصل»د

معاون مشارکت‌های مردمی و اشتغال بهزیستی استان تهران با بیان اینکه به حدود ۲۸۰ مددجویان استان تهران که توانایی تهیه جهیزیه ندارند در قالب طرح «حلقه وصل» کمک‌ می‌شود، از توزیع پاکت‌هایی در تمام مدارس دولتی و غیر دولتی استان تهران برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به این طرح خبر داد.

حمایت مالی کمیته امداد از نوعروسان با ارائه «جهیزیه»د

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از ارائه ۹۶ هزار بسته خدمتی در حوزه ازدواج به مددجویان تحت حمایت این نهاد از ابتدای سال ۹۷ تا کنون خبر داد.

تبلیغات