چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

حق کرامت الهی زن در جهان نادیده گرفته شده/ هنرمندان در مقابل هنرمندنماها بایستندد

رئیس بسیج جامعه زنان با اشاره به اینکه حق کرامت الهی زن در جهان معاصر نادیده گرفته شده است، گفت: در جهان امروز ایفای نقش مادری، تحقیر و به حاشیه رانده شده است. شعارسال:  مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان روز زن را که متقارن با روز صدور پیام ارزشمند مقام معظم رهبری به کنگره […]

تبلیغات