شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

مانع تراشی در مسیر تصویب طرح امکان خروج زنان از کشور بدون اذن همسرد

شعارسال: طیبه سیاوشی با اشاره ادامه پیگیری‌ها برای به جریان افتادن طرح اصلاح قانون گذرنامه و امکان خروج زنان از کشور بدون اذن همسر، گفت: با توجه به اینکه کمیسیون اصلی بررسی طرح اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده این اصلاح باید در صحن کمیسیون صورت گیرد که هنوز […]

تبلیغات