سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

شجاع، زیبا و باهوشد

هری.اچ.گودمن عکاس آمریکایی است که برحسب یک تصادف عکاس شد و اتفاقاً به ایران نیز سفر کرد. شعارسال: به نقل از سی‌ان‌ان، هری در سال ۱۹۸۱ با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس قراردادی امضا کرد تا در اولین سفر خود به خاورمیانه وارد ایران انقلابی شود. پروژه اول او عکاسی از زنان ایران بود. او به جز […]

روایت عکاس آمریکایی از زنان ایرانید

هری.اچ.گودمن عکاس آمریکایی است که برحسب یک تصادف عکاس شد و اتفاقاً به ایران نیز سفر کرد. شعارسال: به نقل از سی‌ان‌ان، هری در سال ۱۹۸۱ با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس قراردادی امضا کرد تا در اولین سفر خود به خاورمیانه وارد ایران انقلابی شود. پروژه اول او عکاسی از زنان ایران بود. او به جز […]

تبلیغات