چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

آن سوی دیوار «ساماندهی کودکان» چه می‌گذرد؟د

بسیاری از آن کودکانی که پنجه فقر گلویشان را فشرده و برای کار راهی خیابانشان کرده بود، حالا با اجرای طرحی به نام «ساماندهی کودکان کار و خیابان» در مرکزی به نام "یاسر" در جنوب تهران به هم رسیده‌اند.

تبلیغات