دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

آمادگی ایران برای همکاری با ژاپن در امور مربوط به زناند

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به همکاری‌های ایران و ژاپن در زمینه‌های مختلف گفت: ما آماده هستیم در امور مربوط به زنان بویژه موضوع توانمند سازی زنان با ژاپن همکاری داشته باشیم.

تبلیغات