چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

کاهش شدت جمع‌آوری کودکان کار و خیابان در تهراند

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران از تشکیل جلسات هم اندیشی با سازمان‌های مردم نهاد و نمایندگان شهرداری برای مرور و رفع نواقص و دستورالعمل طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان خبر داد.

تبلیغات