یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

خانوارهای تک نفره ایرانی طی یک دهه دو برابر شدهد

ایجاد وزارت تنهایی در کشور مانند انگلستان بار دیگر این موضوع را گوشزد کرد که تنهایی انسان معاصر معضلی جهانی است که می تواند تمام ارکان جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. شعارسال: تنهایی اگر تا چندی پیش ناشادی ها و سختی های فراوان برای افراد تنها به دنبال داشت امروز انتخابی شده به امید […]

تبلیغات