سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

فرزندآوری آمریکایی‌ها پس از جنگ جهانید

پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا و کشورهای غربی تولد نوزادان به طور چشمگیری افزایش یافت و این پدیده با نام انفجار نسل (baby boom) نام گرفت. شعارسال: پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا و کشور‌های غربی تولد نوزادان به طور چشمگیری افزایش یافت و این پدیده با نام انفجار نسل (baby boom) […]

تبلیغات