چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

آمادگی ۱۶۰ پایگاه‌ برای دریافت کمک‌های مردمی در «جشن عاطفه‌ها»د

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها در هفتم شهریورماه و اجرای مرحله دوم این جشن در ۱۰ مهر و در مدارس گفت: ۱۶۰ پایگاه در استان تهران آماده دریافت کمک‌های مردمی برای جشن عاطفه‌ها هستند.

تبلیغات