شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

تحقق سهم ۳۰ درصدی مدیریت بانوان تا پایان برنامه ششمد

مشاور بانوان کارآفرین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تحقق سهم ۳۰ درصدی مدیریت بانوان تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد. شعار سال: پریچهر سلطانی به وعده رئیس‌جمهور در خصوص تحقق سهم ۳۰ درصدی مدیریت بانوان تا پایان برنامه ششم اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور وعده داده‌اند تا تحقق این هدف کوتاه نمی‌آیند. وی […]

تبلیغات