سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

یادی از سرنوشت مشترک لاله و لادن؛ تفکر با دو مغز، حس کردن با قلب مشترک/ تصاویرد

آنها با دو مغز فکر می کردند. مغزی که از یک رگ خون می گرفت ولی گویی قلبشان یکی بود. قلبی که با آن دنیا را حس کرده بودند و زمانی که لحظه تصمیم رسید هر دو سرنوشت محتوم خود را پذیرفتند.

تبلیغات