چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

اعتراض ابتکار به ادبیات “جنسیتی” ضرغامید

معصومه ابتکار در توییت خود در جواب ضرغامی، رئیس اسبق صدا و سیما نوشت : شعارسال: معصومه ابتکار در توییت خود در جواب ضرغامی، رئیس اسبق صدا و سیما نوشت : ‏آقای ضرغامی، شما به عنوان ریاست دو دوره رسانه ملی که به تعبیر امام راحل باید دانشگاه عمومی باشد، نباید از الفاظ تحقیرآمیز و […]

تبلیغات