چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

دردنامه مسکوتِ زنان از خشونت جنسی درمحل کارد

شعار سال: خشونت علیه زنان در محل کار یکی از انواع هزاران نابرابری‌هایی است که زنان به‌طور روزمره تجربه می‌کنند. مشکلات اقتصادی‌، نابرابری در فرصت‌های شغلی، ممانعت در پیشرفت و خشونت‌های جنسیتی از انواع خشونت در محل کار زنان است. لیلا عسگری (فعال حوزه‌ زنان) باتوجه به خشونت در محل کار علیه زنان به عنوان […]

تبلیغات