چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

زنان آسمان و دریاد

فهیمه احمدی‌دستجردی(خلبان هواپیما) و راحله طهماسبی‌‌سروستانی(ملوان‌کشتی) از نخستین زنانی هستند که یکی با پرواز سر به ‌آسمان برآورده و دیگری دل به دریا زده است. شاید بعد از خواندن این جمله با تعجب بپرسید مگر زنان در ایران می‌توانند خلبان یا ملوان شوند؛ پرسشی که پاسخ آن آری است. اما در واقعیت تعداد خانم‌هایی که […]

تبلیغات